พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

พรบ. กฎหมาย ประกาศกระทรวง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานXXXXXX ฝ่ายXXXXX วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ดังต่อไปนี้
(คลิก Download เอกสารตามชื่อของกฏหมาย)