พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

พรบ. กฏหมาย ประกาศกระทรวง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ดังต่อไปนี้
(คลิก Downlond เอกสารตามชื่อของกฏหมาย)