พรบ.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

พรบ. กฏหมาย ประกาศกระทรวง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ดังต่อไปนี้
(คลิก Downlond เอกสารตามชื่อของกฏหมาย)