ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 19-26 มิถุนายน 2567  รายละเอียดดังแนบ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KMe

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ