ขอเชิญร่วมประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  ขอเชิญร่วมการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KMe

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ