ขอเชิญ ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเยี่ยมชม  #นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ขอเชิญ ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเยี่ยมชม 🦋 #นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

🦋 ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565

🦋 เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. โดยพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น. #เข้าชมฟรี

..

นิทรรศการที่จะนำผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของธรรมชาติ ที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านความทรงจำที่ทรง ตรากตรำร่วมกันมากับการพัฒนาร่วมด้วยกับพสกนิกร เพื่อให้ประเทศไทยก้าวมาได้จวบจน ปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

🪴 โซนที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา (บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า) พบกับเทคโนโลยี Projection Mapping การจัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์

🪴 โซนที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า (บริเวณโถงด้านใน) พบกับเทคนิค Projection Mapping รอบทิศที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพื่อนำเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับชมการแสดงประกอบมัลติมีเดีย “จำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำได้”และมัลติมีเดีย “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเราเสมอ”

🪴 โซนที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา พบกับมัลติมีเดีย Wall Interactive “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นำเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

🪴 โซนที่ 4 ราษฎร์ร่วมพัฒนา ชม VDO Presentation นำเสนอความสำเร็จของทุกคนที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ตอบแทนสังคมไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการบอกเล่าความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

🪴 โซนที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน ชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในบริเวณทางออกจจะได้พบกับเทคโนโลยีที่ส่งต่อความหมายของการเติบโตที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและน้ำ

🦋 ผู้สนใจเข้าชมสามารถลงทะเบียนเข้าชมผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-the-nation

🦋 ทั้งนี้ การจองในระบบเปิดให้จองวันละ 10 รอบ โดยแต่ละรอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน โดยประมาณ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KMe

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ