เผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ NEW GFMIS THAI เดือน ธันวาคม 2565

          วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์เผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ NEW GFMIS THAI เดือน ธันวาคม 2565 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ