ร่างเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก มีความประสงค์เผยแพร่(ร่าง)การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารดังแนบ
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ  2 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ