ขอเชิญร่วมประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก มีความประสงค์ขอเชิญร่วมประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เข้าประกวดราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ