วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก แสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน ในการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

                      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก แสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน ในการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ