ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก   
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มามอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)
❗️ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.❗️

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ   วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
(กรณี ที่ยื่นรายชื่อกับครูแนะแนวที่โรงเรียนมาแล้วตกหล่น ให้มามอบตัวในวันที่ 15 มกราคม 2566 ได้ตามกำหนดการมอบตัว ขออภัยที่ชื่อตกหล่น)
คลิกดูรายชื่อ || ดูผ่าน FACEBOOK FANPAGE

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ