วิทยาลัยฯ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่งานแผนฯ จำนวน 1 อัตรา

    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก มีความประสงค์รับเจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ จำนวน 1 อัตรา 
รับสมัครถึง 2 มิถุนายน 2566
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ  8 มิถุนายน 2566
วันสอบ  13 มิถุนายน 2566
วันประกาศผล 15 มิถุนายน 2566

เริ่มปฏิบัติงาน  16  มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ