เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ ระบบทวิภาคี กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

กิจกรรม*** กรณีสมัครออนไลน์ไม่ได้ สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน ***


 

สถิติเยี่ยมชม

77868