ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การโปรแกรมและออกแบบการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาชุดปฏิบัติการเรียนรู้การโปรแกรมและออกแบบการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกจึงมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การโปรแกรมและออกแบบการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธี e-bidding ได้แก่ บริษัทสยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด  รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  รายละเอียด

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ