ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญยาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

                วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกมึความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญยาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566   ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ