ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     ตามที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกได้ดำเนินการประกวดราคาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัฯ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KMe

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ